Tumblelog by Soup.io
 • kaotik
 • scatty
 • Malagoth
 • Abad
 • grbz
 • WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGH
 • kawakawa
 • wolvenus
 • Nidor
 • kamilkordi
 • derf
 • mucea13
 • geek4life
 • vampir
 • aleksanderkubicz
 • thepharmaman
 • szufik
 • kesja
 • musza
 • Zielaczek
 • feriach
 • alkern
 • witzeclown
 • snuczki
 • panrac
 • AsherSmasher
 • trawa
 • tpmm
 • rocketpenguin
 • GoletZ
 • koziolek666
 • krukk
 • Desaec
 • megustonanista
 • zurial
 • saski
 • inkwizytor
 • WolframowyKowal
 • Rapha
 • Todeswalza
 • oszfak
 • OhSnap
 • lorachlora
 • whodare
 • amarelopl
 • kordiii
 • fortytwo
 • guyver
 • kacperek
 • panpancerny
 • Jaanis93
 • Gruffudd
 • Kremufczak
 • creativesuccessalliance
 • OverseerSkretu
 • vounsky
 • Zuldzin
 • miyo
 • Irgi
 • suicideisselfexpression
 • orzi
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

Reposted fromFlau Flau viaslova slova
9416 aa2c 420
Reposted fromcassieplacebo cassieplacebo
9433 226d 420
Reposted fromcassieplacebo cassieplacebo
Kurdish female soldier with balls of steal. 
Reposted fromUbik Ubik
7538 113b 420

The Three Flavours Cornetto trilogy

Shaun of the Dead (2004)

Hot Fuzz (2007)

The World’s End (2013)

Reposted fromgreggles greggles viazupacebulowa zupacebulowa
1081 0872 420

icedyuris:

WHY DOES TH E DEER HAVE A DEFENSIVE STANCE IM

Reposted fromniedopalek niedopalek viazupacebulowa zupacebulowa
5278 b01c 420
Reposted fromfanny-ann fanny-ann vianiee niee
0103 9fcd 420
GONDOR CALLS FOR AID, AND ROHAN WILL ANSWER!
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viamangoe mangoe
2679 967e 420
To jest dopiero aww.
4386 deb4 420
Reposted fromfungi fungi viawrite-url-here write-url-here
4061 d620 420
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii vianiggertits niggertits
2151 d246 420
Reposted fromtfu tfu vianiggertits niggertits
Nie chce mi się w angielski.
Tak szczerze to to jest po prostu typowe polskie buractwo i przyzwolenie na chamstwo w przestrzeni publicznej, nie sadzę żeby to było tak naprawdę szkodliwe (poza naszym wizerunkiem). Aczkolwiek przyznaję że czasem mi szczęka opada jak widzę co ludzie nie tylko wypisują ale jeszcze podpisują swoim nazwiskiem...
A czy ten kraj jest aż taki zły? Może, ale przynajmniej nie jesteśmy Ukrainą :^
Reposted fromUbik Ubik
Fucking kaszeby and their szuwary.
Reposted fromslova slova viaUbik Ubik
5622 af6e 420
Reposted frommachinae machinae
9388 5918 420
Reposted frombzium bzium viaUbik Ubik
4856 65d8 420

brujoria:

indignantkurd:

nudewaldo:

biculturalist:

indignantkurd:

“Just divorced the son of a bitch” oh my god

Power

Is that an accurate translation?

Actually, a better translation would be “just divorced the son of a dog” (supposed to be an insult towards the guy and his father) lmao but yes it’s accurate.

◕‿◕

Reposted fromShinnomew Shinnomew viaUbik Ubik
Reposted fromedcW edcW viamangoe mangoe
1839 cd84 420
Reposted fromkelu kelu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl